Bankommittén har haft ett möte där ett flertal saker kring banan diskuterades. Några av de beslut som togs är följande:

  • Björkarna vid puttinggreenen tas bort i höst
  • Ett antal medlemmar kommer hjälpa till att lufta fairways
  • 29 augusti testar vi att flytta fram tees på hål 18

Björkarna vid puttinggreen har vuxit sig för stora och rötter har letat sig in under greenen. De suger ut väldigt mycket näring som greenen behöver. Därför behöver de tas ner. 

För att få bättre kvalitet på fairway så kommer vi lufta hela banan med en så kallad vertidrainer. Några medlemmar kommer hjälpa banpersonalen med detta. Det beräknas ta upp till en vecka men ska inte behöva störa spelet nämnvärt. Det kommer även vertikalskäras på fairway för att försöka få bukt med ogräset. 

I ett försök för att få till en intressantare avslutning på banan så kommer vi att på test flytta fram utslagsplatserna på 18 hålet. Det blir då ett kort par 4 med möjlighet att nå green för de mer långtslående. Vår hypotes är att det blir en roligare och mer spännande avslutning på rundan, bättre för gäster som spelar första gången, dessutom borde säkerheten bli högre då man ser vart utslaget tar vägen. Hör gärna av er med synpunkter under testet. 29 augusti är det premiär, det kommer vara provisoriska tees under tiden vi testar. 

/Bankommittén