Hål 4 skymning redigeradPå ett extra medlemsmöte onsdag 30 januari fastslogs årsavgifterna och rambudget för 2013.
De främsta nyheterna 2013 är:

  • Medlemskategorin Fullvärdig senior 22-29 år införs med en årsavgift på 2950 kr och inget krav på medlemslån.
  • Aktivitetsavgiften tas bort på Fullvärdig senior.  Årsavgiften blir därigenom 250 kr lägre, 3950 kr.
  • Spelrättsavgiften för Fullvärdig junior 17-21 år sänks från 1800 kr till 1650 kr. Årsavgiften blir 2300 kr.
  • Spelrättsavgiften för Fullvärdig junior 0-12 år sänks från 850 kr till 700 kr. Årsavgiften blir 1100 kr.
  • Maximalt familjebelopp sänks från 10500 kr till 10000 kr.
  • Fakturorna skickas ut i mitten av februari och har sista mars som betaldatum. Dock får man dela upp betalningen på max tre månader utan extra avgifter. Årsavgiften ska alltså vara slutbetald senast sista maj. För att medlemskapet ska aktiveras krävs att minst en tredjedel av personens årsavgift är inbetald.

Klicka här för fullständig info om Medlemsavgifter 2013.