Vi är oerhört tacksamma för allt ideellt arbete som görs på Puttom.
Är du intresserad av att ställa upp som golfvärd, fadder, arbetsinsatser på banan, arbetsinsatser runt klubbhusområdet – se intresseanmälan nedan.
Vi kommer att hålla en informationsträff för er som anmäler sig till golfvärd och fadder.

Mer info om golfvärd här.

Mer info om fadderverksamheten här.