Måndag 10 september kommer det att jobbas med att förbättra tee 41.
Alla är välkomna att hjälpa till.
Start kl. 08.00.
Anmälan till Ingemar, greenkeeper@puttom.se eller tel. 070-566 40 23.