Årsavgifterna faktureras familjevis och fakturan skickades ut fredag 20 mars med e-post till den som står som kontaktperson.
Saknas e-post skickas fakturan med vanlig post.

Referens: Vänligen ange fakturanummer (1-3 siffror) som referens vid betalning (OBS! Inte ”GIT Fakturanummer”).
Ändring: Du som avser ändra kategori eller göra andra ändringar på fakturan, använd samma fakturanummer som referens, ändra beloppet samt meddela gärna ändringen till info@puttom.se. Årets medlemsavgifter hittar du på puttom.se/medlem.
Premium innehåll: 10% på alla köp i shopen samt ett golfträningspaket innehållande Premiumträning & Måndagsträning, alternativt fyra greenfeecheckar.
Avgiftsfri uppdelning av betalningen kan ske t.o.m. 31 maj. För att medlemskapet ska vara fortsatt aktivt krävs att minst en tredjedel av personens årsavgift är inbetald 15 april. Du delar upp och betalar in valt belopp fördelat på en, två eller tre månader och uppger ditt fakturanummer som referens.
Lån eller inte: För dig som ska betala in ”Spelrätt istället för lån” men istället vill betala in medlemslån finns dessa alternativ:
1) 8 000 kr betalas direkt.
2) Uppdelad betalning på tre år, 2 850 kr/år, totalt 8 550 kr. Lånet utgör då 8 000 kr och resterande 550 kr är en avgift för uppdelningen.
3) Inget lån, istället dyrare spelrätt med 550 kr/år (räknas inte in i familjeavgiften).
På fakturan har alternativ 3 angetts. Önskar Du ett annat alternativ, ändra enligt ovan.
Bagbrickor, bagbodar och skåp: Årsetiketter till bagbrickorna finns på kansliet från och med 1 maj.
Lediga bagbodar och skåp finns. 250 kr/bagbod, 120 kr/skåp.

Läs också Ordföranden har ordet nedan.

Är det något du funderar över är du alltid välkommen att kontakta oss!

Malin Gidlöf, 0660-25 40 01, kansli@puttom.se
Petter Hägglund, 070-217 79 79, pro@puttom.se
Bankgiro: 192-1493
Swish: 12345 95 344

Ordföranden har ordet

En ny golfsäsong närmar sig med stormsteg.

Trots att vi upplever en väldigt annorlunda tid och en vinter med lite snö men väldigt mycket is på vår bana så är längtan stor efter att få börja spela golf igen.

Vid höstmöte godkändes en ny styrelse. Idag består styrelsen av Ulf Ingvarsson,ordf, Karin Orav, vice ordf, Mats Karlsson, sekreterare, Jonas Johansson, kassör, ledamöter är Kristina Nilsson, Tord Karlsson och Hans-Åke Tjärnström. Suppleanter är Kerstin Forsberg och Gunnar Lind.
Har Du några frågor, funderingar eller idéer kring klubben så hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen så tar vi en diskussion.

Under det kommande året kommer styrelsen fullfölja arbetet med utvecklingsprojektet 50/50. Så här långt har vi kommit igenom ungefär hälften av programmet. Den första delen har mycket handlat om att identifiera vad vi är bra på idag men även titta på saker som vi kan förbättre för att nå syftet med projektet, att alla ska ha en trevlig golfupplevelse utifrån sina förutsättningar och ambitioner. Vi kommer inte att klara av att åtgärda allt som kommit fram i projektet under den gångna säsongen utan det påbörjade arbetet kommer att pågå under en längre period. Som alltid vid förändringar tar det tid att implementera nyheter och vi måste ha tålamod och uthållighet i förändringsarbetet. Vissa saker kommer att vara lätta att ordna till medan andra saker kommer att kräva resurser i form av pengar och mantid.

Ett konkret exempel på vad som kommit fram i projektet är att vi kommer att ta fram en uppdaterad vision, verksamhetsidé, strategi samt värdegrund för vår klubb. Det har funnits tidigare också men nu vill vi synliggöra dessa bättre och implementera dessa i vardagen på klubben. Materialet kommer att presenteras på vårmötet.

Ifjol var vår bana i väldigt bra skick, framförallt greenerna, men även fairways förbättrades. Vår ambition är att fortsätta med det arbete som banchefen Ingemar, tillsammans med övrig banpersonal, påbörjade. Det blir dock väldigt spännande att se hur banan klarat vintern med all is som täcker gräsytorna. Håller tummarna för att våren blir skonsam mot banan så att vi kan komma igång vid normal tidpunkt på en bra bana.

Förhoppningen är att allt arbete som gjorts under de senaste åren av personal och frivilliga kommer att utveckla vår klubb ytterligare. Även om vi tycker att det var bra under fjolåret måste vi fortsätta att hjälpas åt på olika sätt för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling. Kan vi bibehålla det engagemang och den delaktighet som finns inom klubben har vi goda förutsättningar att utveckla och förädla den klubb som vi alla är delägare i ytterligare. Att fortsätta att ständigt förbättras är en förutsättning för att långsiktigt kunna behålla nuvarande medlemmar och att attrahera nya medlemmar in i klubben.

Från och med den 1 april börjar en ny medarbetare på banan. Han heter Emil Byström och har tidigare arbetat hos oss under de senaste somrarna.
Emil ersätter Fredrik Hägglund som slutade hos oss vid årsskiftet för att övergå till ett annat arbete. Vill tacka Fredrik för den tid han varit hos oss och för det fina arbete han gjort och önska honom lycka till på det nya jobbet.

Ulf Ingvarsson
Ordförande