Photo 2013-07-20 19 50 43Årsavgifterna är oförändrade från 2013.
Klicka här för att mer info om olika kategorier och avgifter.

Fakturor med årets avgifter går ut i mitten av februari med betaldatum 31 mars.
Man kan dock dela upp betalningen på max tre månader, d.v.s. slutbetalt senast sista maj.
För att medlemskapet ska aktiveras krävs att minst en tredjedel av personens årsavgift är inbetald.
Aktiveringen styr att man kan boka in sig och spela.

Det går naturligtvis också bra att betala in årets avgift redan nu till bankgiro 192-1493.
Observera att vårt Plusgiro har upphört! Betalning sker endast till bankgiro.

Hör gärna av er till Anette eller Petter på kansliet om ni vill ändra något med ert medlemskap eller har funderingar om avgifter och dylikt.

Anette Orav
tel. 0660-25 40 01
kansli@puttom.se

Petter Hägglund
tel. 070-217 79 79
pro@puttom.se