Välkommen att spela på ordinarie greener från kl. 16.30 fredag 25 maj!
Tidsbokningen gäller redan från start och är öppen fr.o.m. nu.
Varje tid är bokningsbar upp till 14 dagar i förväg.
Start endast från hål 1.

Vänligen visa hänsyn till de som är ute och manuellt vattnar greener och tees. De har företräde.
Allt uppgrävt och allt material som hör till bevattningsprojektet är att betrakta som Mark under arbete.
På vardagar kan något eller ett par hål vara stängda då det projektet drar fram.
Vi ber också att ni som vanligt lagar torvor och nedslagsmärken.

Greenfee
Vuxen: 250 kr
Greenfeemedlem i Puttom samt medlem i ÅGF-klubb: 200 kr
Junior: 100 kr (inga övriga rabatter).

Välkomna!