Banan öppnar torsdag 28 maj kl. 15.00 med ordinarie greener och tees.

Tidbokningen gäller och är öppen på webben från kl. 17.30 onsdag 27 maj.
Start endast från hål 1.

Försäsongsgreenfee:
300 kr vuxen, 150 kr junior
200 kr Puttoms greenfeemedlemmar
250 kr medlemmar i ÅGF-klubbarna samt Bjurholm, Norrmjöle, Umeå Sörfors och Umeå.

Vänligen läs och följ ordningsföreskrifterna nedan, med anledning av den rådande virussituationen.
Vi hjälps åt och tar hand om banan redan från början genom att lägga tillbaka torv och laga nedslagsmärken.
Restaurang och härbret öppnar första veckan i juni, så vi rekommenderar matsäck de första dagarna.
Stort, stort TACK till alla ideella som ställt upp och jobbat och gjort det möjligt att nu öppna för säsongen!

Varmt välkomna!

 

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.
Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

  • Stanna hemma om du har symptom.
  • Håll avstånd och håll god handhygien.

Flaggstången
Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.
Vår banchef Ingemar Strandberg har tillverkat en bollupptagare som man drar upp med sin putter. Ingen kontakt med händerna krävs. Var gärna lite försiktig med den anordningen.

Hålet
Om bollen ändå måste tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Bunkerkrattor ska ej användas.
En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.
Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Bolltvättar
Dessa ställs inte ut. Man får tvätta sin boll själv.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.