Genomgång på 8:ans tee

Lördag 14 oktober hölls en informationsträff om gallringsplanen där det också fanns möjlighet att komma med synpunkter om denna. Uppslutningen var inte enorm men bankommittén informerade utförligt om den planerade gallringen och förklarade också varför den bör genomföras. Bl.a. förklarades att eftersom gallringen har varit eftersatt i många år behöver det göras en större insats för att komma ikapp.

Inkomna synpunkter från medlemmar togs upp och behandlades och träffen avslutades med en vandring på banan för att på plats se möjligheterna till förbättring. Några röda band klipptes bort och några nya kom till. Alla var dock helt överens om att gallringsplanen behöver och ska genomföras. Arbetet kommer att påbörjas när snön har lagt ett skyddande täcke över banan.

Läs mer om gallringsplanen här.