Bankommitténs gallringsplan – info och inbjudan till dialog och funderingar, lördag 14 okt kl. 10

 

Många är ni som sett att det märkts träd runt greener och tees och då kanske undrat vad som är på gång. Vi i kommittén, liksom alla i klubben vill ha en fin bana, tees, fairways, greener, bunkrar mm. I ständig dialog med greenkeepers försöker vi vara en extra resurs. Vi har tillsammans studerat ett antal skrifter om hur man skapar förutsättningar för fina greener, fairways och tees. Träd och skugga, Daniel Panzar är en av skrifterna om ni själva vill läsa lite mera. Det som kortfattat kan noteras är att ljusinsläppet till banans spelytor är avgörande för dessas kvalitet. Särskilt på morgonen, kvällar, på våren och senare på hösten.

Träd som skuggar greener tidig vår och sen höst. Detta leder till en daggigare yta och sämre fotosyntes. Detta ger i sin tur en svagare gräsplanta som har sämre motståndskraft mot vinterskador, angrepp från skadesvampar och invandring av vitgröe och mossa. Man ger inte gräset optimala förhållanden som det kräver för att prestera en god puttyta hela säsongen. – Daniel Panzar

Det vi kunde se när vi gick ut för att studera ljusinsläppet var att åren har gått och många stora vackra träd tyvärr döljer solen på de flesta av våra hål, främst då greener och tees, utifrån vad som rekommenderas.
Efter den första vandringen så beslöt vi oss för att märka upp ett förslag till gallring för att återskapa det nödvändiga ljusinsläppet. Under det arbetet förde vi även in en hel del spelsäkerhetsaspekter så att skyddande träd har vi försökt behålla. Att det gjordes nu berodde på att det var viktigt att vi kunde studera skuggningen i fullt lövverk och i olika typer av sollägen, det man kanske inte tänker på och än mindre ser då det är tider man sällan spelar på, är den så väldigt viktiga morgonsolen och hur skuggorna håller banan kall onödigt länge.
På flera ställen har vi också märkt träd som skymmer den otroligt vackra utsikten mot vattnet i våra 2 sjöar. Sjuka träd och döende träd har också markerats, dessa har nödvändigtvis inte med ljusinsläpp att göra, men huvudfokus för vårt jobb har varit avverkning som förbättrar förutsättningarna för en bra kvalitet på spelytorna.
Steg två i den här utredningen är att skapa en planteringsplan så vi får balans i arbetet. På några ställen är det tänkt att gallras utan att vi märkt upp, det är utanför det vi kallar banan. Där är det mer normal skogsskötsel som markägare måste göra samt för att skapa ekonomi i hela detta stora arbete.
I allt vi gör så sker det i dialog med de ansvariga för banan och vi håller styrelsen informerad. Beslut i styrelsen kommer att fattas när all information inhämtats och när förbättrande åtgärder inarbetats. Blir det beslut så sker arbetet när marken är rejält frusen för att minimera skador.

Vi vet att många är intresserade och vill vara med i arbetet, vi välkomnar därför till dialog och mer information lördag den 14 oktober kl. 10.00 på Puttom. Då kommer vi gå igenom förslaget kring avverkning och plantering i detalj.
Varma kläder är en bra ide då det kan bli aktivitet både inomhus och utomhus. Vi bjuder på fika!

(PS. Kangeroskadorna/harkrank, fairways med lite gräs, groblad, svampangreppen på våra greener, som var så bra i somras, osv. finns ju också med på funderingslistan, men det kommer det separat information om. DS).

Bankommittén

By | 2017-10-14T19:20:22+00:00 måndag, september 25, 2017|Categories: Banan, Bankommittén|4 Comments

4 Kommentarer

 1. Bo Lundvik 27 september, 2017 vid 15:31 - Svara

  Bra jobbat. Seriöst och ambitiöst.

 2. Per Olof Palm 30 september, 2017 vid 19:36 - Svara

  Klokt och genomtänkt.

 3. Anki Melin 3 oktober, 2017 vid 07:54 - Svara

  Tänk vad information är bra bra jobbat alla !

 4. Anna Forsberg 10 oktober, 2017 vid 21:19 - Svara

  Hej!
  Tyvärr kan vi inte var med på mötet på lördag så vi har gått runt banan och noterat hur många träd som är markerade för avverkning och vi har även tagit del av det arbetsmaterial från Landeryds GK som varit utgångspunkt för trädfälllningen på Puttom.

  Det vi vill lyfta fram är framförallt 3 områden:
  Tallarna bakom green på etta. Tar man bort flertalet kommer de som är kvar att se rumphuggna ut då de stått tätt samman alternativ blåsa omkull.
  Det lummiga området mellan 3:an och 4:ans tee har vi förståelse för att det behöver gallras men som det ser ut nu verkar det vara alldeles för många träd som tas ned.
  Träden efter sjökanten på hål 14 och 15 kan inte påverka ljuset på banan speciellt mkt och tas alla dessa bort bli det väldigt kalt.
  Mycket av Puttom signum har varit lummigheten och den känslan riskerar man att förlora. Det går snabbt att ta ner träden men det tar lång tid att få tillbaka dem.
  Vi hoppas ni tar det med sans och måtta och inte allt som har märkts.
  Mvh
  Anna och Hans Forsberg

Lämna en kommentar