Många är ni som sett att det märkts träd runt greener och tees och då kanske undrat vad som är på gång. Vi i kommittén, liksom alla i klubben vill ha en fin bana, tees, fairways, greener, bunkrar mm. I ständig dialog med greenkeepers försöker vi vara en extra resurs. Vi har tillsammans studerat ett antal skrifter om hur man skapar förutsättningar för fina greener, fairways och tees. Träd och skugga, Daniel Panzar är en av skrifterna om ni själva vill läsa lite mera. Det som kortfattat kan noteras är att ljusinsläppet till banans spelytor är avgörande för dessas kvalitet. Särskilt på morgonen, kvällar, på våren och senare på hösten.

Träd som skuggar greener tidig vår och sen höst. Detta leder till en daggigare yta och sämre fotosyntes. Detta ger i sin tur en svagare gräsplanta som har sämre motståndskraft mot vinterskador, angrepp från skadesvampar och invandring av vitgröe och mossa. Man ger inte gräset optimala förhållanden som det kräver för att prestera en god puttyta hela säsongen. – Daniel Panzar

Det vi kunde se när vi gick ut för att studera ljusinsläppet var att åren har gått och många stora vackra träd tyvärr döljer solen på de flesta av våra hål, främst då greener och tees, utifrån vad som rekommenderas.
Efter den första vandringen så beslöt vi oss för att märka upp ett förslag till gallring för att återskapa det nödvändiga ljusinsläppet. Under det arbetet förde vi även in en hel del spelsäkerhetsaspekter så att skyddande träd har vi försökt behålla. Att det gjordes nu berodde på att det var viktigt att vi kunde studera skuggningen i fullt lövverk och i olika typer av sollägen, det man kanske inte tänker på och än mindre ser då det är tider man sällan spelar på, är den så väldigt viktiga morgonsolen och hur skuggorna håller banan kall onödigt länge.
På flera ställen har vi också märkt träd som skymmer den otroligt vackra utsikten mot vattnet i våra 2 sjöar. Sjuka träd och döende träd har också markerats, dessa har nödvändigtvis inte med ljusinsläpp att göra, men huvudfokus för vårt jobb har varit avverkning som förbättrar förutsättningarna för en bra kvalitet på spelytorna.
Steg två i den här utredningen är att skapa en planteringsplan så vi får balans i arbetet. På några ställen är det tänkt att gallras utan att vi märkt upp, det är utanför det vi kallar banan. Där är det mer normal skogsskötsel som markägare måste göra samt för att skapa ekonomi i hela detta stora arbete.
I allt vi gör så sker det i dialog med de ansvariga för banan och vi håller styrelsen informerad. Beslut i styrelsen kommer att fattas när all information inhämtats och när förbättrande åtgärder inarbetats. Blir det beslut så sker arbetet när marken är rejält frusen för att minimera skador.

Vi vet att många är intresserade och vill vara med i arbetet, vi välkomnar därför till dialog och mer information lördag den 14 oktober kl. 10.00 på Puttom. Då kommer vi gå igenom förslaget kring avverkning och plantering i detalj.
Varma kläder är en bra ide då det kan bli aktivitet både inomhus och utomhus. Vi bjuder på fika!

(PS. Kangeroskadorna/harkrank, fairways med lite gräs, groblad, svampangreppen på våra greener, som var så bra i somras, osv. finns ju också med på funderingslistan, men det kommer det separat information om. DS).

Bankommittén