Välkommen till en arbetskväll i bunkern onsdag 22 maj kl. 18-21.
Alla bunkrar ska kantskäras samt fyllas upp med mer sand där det behövs. Medtag gärna en spade!