damavrostningSamling kl. 09.30.
Träning kl. 10.00-15.30 med lunch och MODEVISNING kl. 12-13.45.
Alla tjejer är välkomna!
Kostnad: 150 kr inkl. lunch.
Anmälan till pro@puttom.se eller på lista i receptionen, senast onsdag 27 maj.

Varmt välkomna!

/Damkommittén