range renP.g.a. arbete med att byta stolpar och nät tvingas vi stänga rangen för säsongen fr.o.m. måndag 19 oktober.

Läge att träna närspel…