Årsavgifterna faktureras familjevis. Fakturan skickas med e-post till den som står som kontaktperson, saknas e-post skickas fakturan med vanlig post.

• Utökat innehåll i medlemskapet Premium; 10% på alla köp i shopen samt ett golfträningspaket, Premiumträning & Måndagsträning (som gör comeback), alternativt fyra greenfeecheckar.


• VIKTIGT! Du som avser ändra kategori eller göra andra ändringar på fakturan, använd samma fakturanummer som referens, ändra beloppet samt meddela gärna ändringen till kansli@puttom.se.
Årets medlemsavgifter hittar du på puttom.se/medlem.
• Vänligen ange fakturanummer som referens vid betalning.


• Avgiftsfri uppdelning av betalningen kan ske t.o.m. 31 maj. För att medlemskapet ska vara fortsatt aktivt krävs att minst en tredjedel av personens årsavgift är inbetald 1 april. Du delar upp och betalar in valt belopp fördelat på en, två eller tre månader och uppger ditt fakturanummer som referens.
• För dig som ska betala in ”Spelrätt istället för lån” men istället vill betala in medlemslån finns dessa alternativ:
1) 8 000 kr betalas direkt.
2) Uppdelad betalning på tre år, 2 850 kr/år, totalt 8 550 kr. Lånet utgör då 8 000 kr och resterande 550 kr är en avgift för uppdelningen.
3) Inget lån, istället dyrare spelrätt med 550 kr/år (räknas inte in i familjeavgiften).
På fakturan har alternativ 3 angetts. Önskar Du ett annat alternativ, ändra enligt ovan.

Bagbrickor, bagbodar och skåp
Årsetiketter till bagbrickorna finns på kansliet från och med 1 maj.
Lediga bagbodar och skåp finns. 250 kr/bagbod, 120 kr/skåp.

Läs också Ordföranden har ordet nedan.

Är det något du funderar över är du alltid välkommen att kontakta oss!

Malin Gidlöf, 0660-25 40 01, kansli@puttom.se
Petter Hägglund, 070-217 79 79, pro@puttom.se
Bankgiro: 192-1493
Swish: 12345 95 344

Ordföranden har ordet

Välkommen till en ny golfsäsong.

När jag skriver detta ligger snön vit på marken och att spela golf är inte att tänka på. Trots snö och kyla står dock inte verksamheten stilla. Arbetet med att förbereda nästa säsong pågår för fullt inom alla områden.

Jag vill ta tillfället i akt och tacka för förtroendet, att tillsammans med övriga i styrelsen få leda klubben under 2019. Styrelsen består i år av Ulf Ingvarsson, Karin Orav, Kerstin Norberg, Hasse Persson, Mats Karlsson, Thord Karlsson, Jonas Johansson och Hans-Åke Tjärnström. Suppleanter är Kerstin Forsberg och Gunnar Lind.

Styrelsen kommer att fortsätta prioritera aktiviteter som utvecklar banans kvalitet. En bana som håller bra kvalitet är viktigt för alla, medlemmar och gäster.

För närvarande pågår ett omfattande arbete med att gallra skog runt banan. Ett arbete som skulle gjorts ifjol men vädret satte stopp för det. Gallringen följer den gallringsplan som tagits fram i bankommittén och syftar till att skapa mera ljus in på banan. Att skapa möjligheter för solen att lysa på samtliga delar av banan är en grundförutsättning för bra växtlighet. I spåren av detta arbete kommer det att behövas en hel del frivilligt arbete med att röja upp allt ris. Städdagarna senare i vår kommer att innebära mycket risdragning, men det kommer även att behövas andra arbetsinsatser.

Under senare delen av hösten köptes det in en större mängd dressningsand som ska användas för att dressa fairways och foregreens. Den mängd av sand som köptes in ger oss möjlighet att dressa banan under ett antal år framöver. En första dressning är planerad att genomföras under våren.

Vi hoppas att dessa insatser tillsammans med det som gjordes under fjolåret kommer att märkas redan i år och ge oss en förbättrad bana till gagn för alla.

Inom Svenska Golfförbundet pågår ett långsiktigt förändringsarbete som syftar till att göra golfen mer jämställd och inkluderande, Vision 50/50. Ett antal klubbar har redan genomfört utvecklingsprogrammet och lyckats öka dels antalet kvinnor dels yngre och äldre personer som börjat spela golf. Vi har ansökt om att få delta i projektet under 2019 eftersom vi ser att vi har en liknande situation som andra golfklubbar. Förutom att locka fler kvinnor att börja golfa önskar vi även att fler kvinnor deltar i ledande positioner inom klubben. Om vi blir antagna kommer utvecklingsprogrammet att påbörjas under våren.

Golfåret 2019 börjar med mycket intressanta förändringar, nämligen ett antal nya golfregler. Syftet är att göra det enklare och därmed roligare för alla att spela golf. Vi kommer att erbjuda utbildning kring de nya regeländringarna och återkommer senare med inbjudan.

Nu är det bara att hoppas att vi får en bra vår som är skonsam mot banan, så att vi kommer igång så snabbt som möjligt med vårt golfande.

Ulf Ingvarsson
Ordförande