Photo 2013-07-20 19 50 43Fakturor med årsavgifter till befintliga medlemmar skickas ut i slutet av februari/början av mars och har sista mars som betaldatum.
Dock får man dela upp betalningen på max tre månader, d.v.s. slutbetalt senast sista maj.
För att medlemskapet ska aktiveras krävs att minst en tredjedel av personens årsavgift är inbetald.
OBS! Fakturorna skickas endast med e-post (till de som har en registrerad e-postadress).
Ni som vill ha en pappersfaktura meddelar Petter på pro@puttom.se eller tel. 070-217 79 79.
Till de medlemmar som inte har en registrerad e-postadress skickas en pappersfaktura med vanlig post.
Vänligen märk inbetalningar med fakturanummer.
Meddela gärna eventuella ändringar av medlemskategori eller dylikt till pro@puttom.se.

 

På höstmötet 2014 beslutades om oförändrade årsavgifter för 2015.
Klicka här för mer info om avgifterna.
Det går naturligtvis bra att betala in årsavgiften redan nu till bankgiro 192-1493.