Förråden är fyllda. Gödsel och frö inför säsongens drabbningar.