Från och med idag spelas röd och orange tee på hål 14 från nya positioner. Röd tee återfinns numer på sidan av de teet som håller på att byggas. Samt orange ytterligare en bit fram.