Just nu håller Norra Skogsägarna på avverka och gallra skog på Puttom. För banans del är det främst skogsdungarna mellan hål 5 och 9, hål 9 och 10 samt skogen mellan 15, 16 och 17. Det handlar om en ordentlig gallring så banan öppnas upp lite mellan hålen så vi får en ännu mer parkliknande känsla. Från höjden vid tee på 17 är tanken att man ska få en härlig utsikt över sjön. Det kommer även slutavverkas i skogen bakom maskinhallen men det är inget som påverkar banan. Skogsinsatsen kommer generera ett nettotillskott till klubbens ekonomi.