bild 3Tisdag 18 juni kommer arbeten att utföras på greenerna.