Hål1Puttoms öppninghål är ett behändigt par 4 med skog efter hela högerkanten där ett rödpinnat dike följer fairway. För den långtslående finns det en svacka 80 meter kvar där bollen kan hamna lite lurigt. Annars är det bara ett spela ut, chip in och öppna med en härlig birdie.