Jörgen Jonsson fixar till efter att gigantiska groblad avlägsnats från 17.

Jörgen Jonsson fixar till efter att gigantiska groblad avlägsnats från 17.

Är du intresserad av att hjälpa till att öka skicket på banan? Vi söker nu efter fler hålvärdar som kan hjälpa till med skötseln av banan. Några timmar på många personer ger jättestor effekt! Hoppas du vill vara med.

Vad innebär det att vara hålvärd?

– Som hålvärd ansvar du tillsammans med ett antal andra medlemmar över ett specifikt hål. Vid ett par tillfällen per år gör ni insatser på hålet såsom borttag av ogräs, skötsel av bunkrar med mera. Greenkeeprarna bistår med input om vad som kan göras på respektive hål. Omfattning cirka 5 timmar per säsong de som har möjlighet är givetvis välkomna att arbeta mer. Ni avgör själva när insatserna ska utföras.

Hur viktigt är ditt bidrag?

– Ditt bidrag innebär att vi frigör tid från våra anställda greenkeepers som de istället kan lägga på områden som vi medlemmar  har mindre kunskap om, såsom greener, teeområden och fairways. Vidare innebär också din arbetsinsats en ekonomisk vinning genom att vi inte behöver anställa mer folk som i sin tur genererar lägre årsavgifter.

Hålvärdstävling

– Den största prestigen ligger givetvis i att stoltsera med det bäst sköta hålet men det kommer även att anordnas en lagtävling där respektive hål tävlar mot varandra.

Anmälan och utförande

Anmäl er till önskat hål (nedan ser ni nuvarande hålvärdar), finns ingen begränsning på antalet medlemmar per hål. Vid utförande av arbete bistår våra Greenskeepers Ingemar och Fredrik med material och råd.

/Bankommittén

  Ja, jag kan hjälpa till! Vilket eller vilka hål vill du hjälpa till på?

  Hål 1Hål 2Hål 3Hål 4Hål 5Hål 6Hål 7Hål 8Hål 9Hål 10Hål 11Hål 12Hål 13Hål 14Hål 15Hål 16Hål 17Hål 18Spelar ingen roll

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

   

  Hålansvariga

  1. Tore Gidlund
  2. HIHU: Tommy Nordlund m.fl.
  3. Margit Danielsson, Gunnel Engman
  4. Margareta och Sven-Eric Tjärnström
  5. Vivi-Anne Norén, Margareta Nordlund
  6. HIHU: Sven Lindström m.fl.
  7. ”Ruffhäxorna”: Anna Forsberg m.fl.
  8. ”Ruffhäxorna”: Eva Bergman m.fl.
  9. Jan-Erik Forsberg, Leif Sjöberg, Ulf Ingvarsson
  10. Kerstin Norberg, Kjell Nordin
  11. Mats-Ove och Malin Berglund
  12. Damkommittén: Åsa Bergström m.fl.
  13. Martin Wedin, Yupin Jumpa-Ngam, Carl Edblom
  14. Peter Blomqvist, Bengt Westin, Roger Pettersson
  15. Andreas Holmgren
  16. Sven-Olof Westberg
  17. Kenneth Bylund, Markus Sandin, Jörgen Jonsson
  18. Mattias Sjödin, Marcus Aspfors