Puttom behöver hjälp. Efter vinterns stora gallringsjobb är det väldigt mycket ris som behöver dras och eldas upp, mycket är gjort men mer behövs så vi får en fin bana till öppning!

Dessa datum kommer det finnas folk på plats från klockan 09.00 och vi hoppas många kan komma och hjälpa till.

Varmt välkomna!

27, 28 april

1 maj

4, 5 maj

/Bankommittén