Innan vintern kommer måste en del höstjobb genomföras på banan och de påverkar mer eller mindre spelmöjligheterna.
Målsättningen är dock att försöka hålla banan spelbar så länge som möjligt.
Luftning av foregreens och tees pågår för fullt.
Måndag-tisdag 8-9 oktober kommer bevattningen att blåsas ur för att inte frysa sönder.
Därefter påbörjas luftning av fairways och greener.

Dricksvattnet på banan är avstängt och likaså vattnet till Härbret och därmed är kaffeautomaten i Härbret stängd för säsongen. Vid driving range finns, utvändigt på kanslibyggnaden, en kran med dricksvatten och omklädningsrummen är öppna nerifrån baksidan.

Följ uppdateringar här på hemsidan.