Höstmöte måndag 26 november & Kommittéernas verksamhetsberättelser

Medlemmar i Örnsköldsviks Golfklubb Puttom kallas härmed till ordinarie

HÖSTMÖTE

Måndag 26 november 2018 kl. 19.00, i klubbhuset på Puttom.

Föredragningslista
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Verksamhetsåret 2018
7. Val av
– ordförande för styrelsen för en tid av ett år
– en ledamot för en tid av ett år
– två ledamöter för en tid av två år
– två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
– två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
– fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
– ombud till distriktsförbundsmöte
8. Fastställande av rambudget samt avgifter för kommande verksamhetsår.
9. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem.
10. Övriga frågor.

Det bjuds på fika och efter mötet delas priser ut till årets Klubbmästare.

Välkomna!

Valberedningens förslag till höstmötet 2018.

Motion till höstmötet 2018.

Kommittéernas verksamhetsberättelser 2018.

Kontakta kansliet om ni vill ha prognos för 2018 samt förslag till budget 2019.

Puttomshopen har öppet innan mötet kl. 17-19.

Av |2018-11-26T10:06:27+01:00söndag, november 11, 2018|Kategorier: Årsmöten, Medlem|
Till toppen