Höstmöte måndag 27 november

Medlemmar i Örnsköldsviks Golfklubb Puttom kallas härmed till ordinarie

HÖSTMÖTE

Måndag 27 november 2017 kl. 19.00, Församlingshemmet Örnsköldsvik, Storgatan 29 A

Föredragningslista
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Verksamhetsåret 2017
7. Val av
– ordförande för styrelsen för en tid av ett år
– fyra ledamöter för en tid av två år
– två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
– två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
– fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
– ombud till distriktsförbundsmöte
8. Fastställande av rambudget samt avgifter för kommande verksamhetsår.
9. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem.
10. Övriga frågor.

Välkomna!

Klicka här för verksamhetsberättelser 2017.

By | 2017-11-23T23:06:11+00:00 tisdag, oktober 31, 2017|Categories: Årsmöten, Nyheter|2 Comments

2 Kommentarer

  1. Per Nylander 1 november, 2017 vid 06:53 - Svara

    Varför finns inte valberedningens förslag på personval med i kallelsen? Eller var och när man kan läsa den?

  2. Ivan Hellström 1 november, 2017 vid 11:20 - Svara

    Hej
    Skickas ingen övrig information ut inför Höstmötet?
    Kallelse/ dagordning är väl standard enligt stadgarna antar jag.

Lämna en kommentar