Höstmötet hölls på Brux, onsdag 28 november.
Mötet diskuterade bland annat frågan om rambudget och avgifter för 2013 och beslutade att bordlägga fastställandet av dessa. Styrelsen fick i uppdrag att bereda ärendet och att kalla till ett extra medlemsmöte i januari 2013.