A-klass: Jan Nyman, 44 poäng
B-klass: Per-Anders Edlund, 42 poäng
Närmast hål 3 herrar: Per-Åke Sundqvist 5,60 m
Damer: –

Resultat.