A-klass: Christer Voss, 40 poäng
B-klass: Lars Jonsson, 38 poäng
Närmast hål 3: Tore Gidlund 1,31 m.

Resultat.