regnP.g.a. vädret är dagens juniorträning INSTÄLLD!

Vi ändrar också dag nu till helgen från lördag 23 augusti till

söndag 24 augusti kl. 10 för grupp 1 & 2 och kl. 12 för grupp 3 & 4.