cancelledP.g.a. för få deltagare.
Istället kör vi en ”Söndags”. Valfri starttid (bokas själv) och spelpartner.
Tävlingsavgift 40 kr.
Ingår i Order of Merit och Säsongseclectic.