Rådhuset ÖvikMedlemmar i Örnsköldsviks GK Puttom kallas härmed till

Ordinarie Höstmöte

Torsdag 28 november kl. 19.00 i Rådhuset.

Klicka här för Kallelse och Föredragningslista.