Rådhuset ÖvikMedlemmar i Örnsköldsviks GK Puttom kallas härmed till

Ordinarie Vårmöte

Tisdag 26 mars kl. 19.00, i Rådhuset.

Klicka här för Kallelse och Föredragningslista.