Klicka här för kommittéernas verksamhetsberättelser 2017.