Styrelsen har beslutat om ett mål- och kvalitetsdokument för banan som jobbats fram under året. Dokumentet beskriver målsättning och vilken kvalitet styrelsen anser att Puttoms 18 hålsbana samt övningsområden under normala förhållanden skall ha. Det nu fastställda måldokumentet ligger som grund för upprättande av skötselplan och budget.
Det finns inga tidsplaner knutna till dokumentet, vissa saker kan vi börja med imorgon (mäta stimp) medan andra kräver mer jobb, prioriteringar och investeringar. Målet med dokumentet är tydlighet och transparens; att det blir tydligt för banpersonalen vart vi vill nå, att de kan ställa krav tillbaka på styrelsen att leverera resurser för att nå målen, att medlemmarna får en klarare bild av vad styrelsen vill och jobbar för.

Du kan läsa dokumentet i sin helhet här.