marcus svingEtt pass kl. 18.00 och ett kl. 19.30.
Ingen föranmälan, det är bara att droppa in.
Avgift: 40 kr.
Tema 4 augusti: Sving