Matti (bilden) slutade på 14:e plats med rundorna 78, 79.
James slutade på 48:e plats.
Klicka här för resultat.