13 solFörsta start kl. 19.00.
18 hål singeltävling i tre hcp-klasser.
Anmälan senast onsdag 22 juni kl. 16.00.glaslindberg