Igår genomfördes årets Höstmöte i ett kylslaget klubbhus på Puttom. På mötet valdes tre nya medlemmar i styrelsen in och två lämnade, vi tackar Thord och Gunnar för deras insatser! Sedan tidigare fanns en vakans i styrelsen och mötet gick på valberednings förslag. Här är Puttoms styrelse för kommande året: 

Ordförande: Markus Sandin
Kassör: Jonas Johansson    
Sekreterare: Margareta Bylin      

Ledamöter
Elisabeth Wallenberg, nyval
Michael Lindroth
Lars Olsson
Anna Forsberg 

Suppleanter
Åke Holmgren, nyval
Caroline Lind, nyval