Petter i full fart med några nybörjare.

Under våren har styrelsen tittat över Puttoms organisation när det kommer till framförallt kansliet. Anette som nu är inne på sitt sista år innan pensionärslivet tar över kommer på ett eller annat sätt att behöva ersättas. Vilket gör att vi hade ett bra läge att se över vad det är Puttom behöver i framtiden när det kommer till både styrning och kompetens. Det vi konstaterat är att klubben först och främst behöver någon som är huvudansvarig för hela verksamheten som också jobbar på anläggningen. Det har hänt en hel del sista tio åren i allt från vad våra partners förväntar sig i ett samarbete till att vi driver vår shop i egen regi. I en så pass stor verksamhet som vi har behövs det någon som har totalansvaret för verksamheten. Därför har vi landat i att Puttom behöver en klubbchef som blir en tydlig länk mellan styrelse, verksamhet, partners och medlemmar.

Vår PRO, Petter Hägglund, visade tidigt intresse för utmaningen att ta steget från PRO till att axla rollen som klubbchef för Puttom, vilket vi i styrelsen är väldigt glada för. I och med det så har vi format rollen som klubbchef till att också innehålla pro-delen, så från och med den 1 oktober så kommer Petter att börja sin nya tjänst som Klubbchef/PRO. Lösningen Klubbchef/PRO är en allt vanligare tjänst på golfklubbar runt om i landet. Som hjälp till att kunna utveckla sig i sin nya roll som klubbchef kommer styrelsen se till att utbildningar kring ledarskap och styrning finns tillgängliga att gå.

I och med att vi fått klart med första och viktigaste delen i organisationsförändringen påbörjas nu arbetet med att ta fram vilken profil vi behöver på den som ska efterträda Anette, där såklart klubbchef i allra högsta grad är med och formar vad tjänsten bör innehålla för arbetsuppgifter. Vi räknar med att starta rekryteringsarbetet under september.