Nytt försök angående teeplaceringar hål 18. Gul tee flyttas till röd tee. Röd tee flyttas till blinkfyren. Orange tee flyttas även de framåt. Detta försök görs för att försöka hitta ett bra sätt att öka säkerheten på hålet samt att försöka göra hålet mer tilltalande.