Sliperserna i framkant på rangen har under senaste åren blivit allt sämre (röta) med sättningar som följd, så något behöver göras. Det är nu inköpt L-stöd av betong för att ersätta de murknande sliperserna. Igår på årets första bankommittémöte var frågan uppe hur projektet ska gå till och det beslutades att inte dra igång något till våren, utan vi projekterar och planerar under säsongen och utför arbetet på höstsidan. Är du intresserad av att hjälpa till med projektet? Har du koll hur man bäst anlägger detta? Känner du någon som kan låna ut en grävmaskin en helg? Bankommittén söker hjälp från alla håll! Hör gärna av dig. kansli@puttom.se