Green 2

Green 2

Vi fortsätter investera i banan, efter dikesdräneringen drar vi nu igång nästa investering. Inom kommande veckorna påbörjas en renovering av greenområdet på hål 2 och övningsområdet. En tidig födelsedagspresent till 50-åringen! Det är en relativt ny metod som kommer användas för renoveringen, betydligt billigare men med riktigt fina resultat. Ny dränering kommer läggas samt ny såbädd.
Att renovera en golfbana kräver en del tankeverksamhet, man vill ju störa spelet så lite som möjligt. Därför har styrelsen tillsammans med bankommittén landat i att en första insats är att göra ordning övningsområdet samt green 2 som varit ett sorgebarn i flera års tid. Vi bedömer att störningen av spelet är hanterbar, en provisorisk green på tvåan har redan börjat dressats upp och målet är att den ska kunna vara greenlik när säsongen startar nästa år. Den nya greenen bedöms vara spelbar i juli.
Projektet kommer ledas av P-O Ljung som har mycket stor erfarenhet av den här typen av renoveringar. Det känns både roligt och väldigt värdefullt för oss att P-O väljer att lägga sin tid på Puttom.

Inspel hål 2, 100 meter.

Inspel hål 2, 100 meter.

Varför gör vi det?

En golfbana i allmänhet och greenerna i synnerhet behöver en översyn för att hålla i långa loppet. Vår bana är 50 år gammal och det är dags att ta tag i saker som funkar mindre bra för att vi ska kunna finnas i ytterligare 50. Dessutom ökar kraven på spelytornas kvalitet från golfare för varje år.

Vad ska göras då?

På tvåan kommer greenen troligen att utökas en del åt höger i spelriktningen för att få fler valmöjligheter på flaggplaceringarna. Placering av bunker samt eventuella kullar för att rama in hålet kommer också diskuteras.
Övningsområdet kommer få en inspelsgreen samt möjlighet att slå slag från de olika klipphöjderna vi har på banan. Området kommer också utökas ner mot stigen på hål 14.

Inget är spikat i detalj utan det jobbet sätter igång nu. Våra greenkeepers Ingemar Strandberg och Fredrik Hägglund, bankommittén och vår pro Petter Hägglund kommer tillsammans med projektledaren P-O Ljung vara väldigt inblandade i hur ytorna kommer formas. Har du synpunkter eller förslag? Lägg gärna en kommentar. Vi kommer återkomma med information och bilder under hela projekttiden.

FAIRWAYS Utöver det här så har det redan inletts flera åtgärder för att förbättra fairways, luftning, mekanisk bekämpning av ogräs, vertikalskärning samt sådd. De insatserna är utöver det här projektet och ryms inom daglig drift. Där har vi även några frivilliga medlemmar som ställer upp på ett mycket bra sätt.

 

Övningsområdet

Övningsområdet

Övningsområdet kommer förlängas och en green för inspelsträning kommer byggas. Även träningsbunkrar kommer ordnas.

Övningsområdet kommer förlängas och en green för inspelsträning kommer byggas. Även träningsbunkrar kommer ordnas.