Nu är de nya hektometer-markeringar på plats på tee. Det innebär siffror istället för färger och ska bl.a. göra det lättare att välja tee baserat på slaglängd och spelkapacitet mer än kön och ålder.

41 står för en totallängd på ca 4100 meter, 48 – 4800 meter och 57 – 5700 meter.
41 är tidigare orange, 48 tidigare röd och 57 tidigare gul.

Ändringen sker successivt där vi börjar med teeplattorna. Teeskyltar och scorekort är till en början oförändrade men de kommer förstås också att uppdateras.

Tee 41 (tidigare orange) har också fått nya egna teeplatser på hål 6, 8, 13 och 16.