Under våren har P-O Ljung på uppdrag av styrelse och banpersonal tittat över vilka åtgärder vi behöver göra för att höja kvaliteten på våra spelytor. P-O har en lång greenkeeper karriär bakom sig och är mycket kunnig kring dränering och avvattning, så det känns otroligt roligt att han tar sig an Puttom på det sätt han gjort tillsammans med våra greenkeepers Ingemar och Fredrik. Vår bana börjar bli till åren, vi fyller 50 nästa år, och det finns ett uppdämt behov av att ta tag i först och främst dränering men också greenområdena. Därför börjar vi redan nu på måndag, trots golfveckan, med alla diken och yttre avrinningsytor, breddar, gräver ur och ser till att inget vatten utanför banan rinner in på banan. En grävmaskin kommer att ta sig runt alla 18 hål och ska inte behöva störa spelet alls, spela med förstånd så ska det inte bli några problem. Den största synliga förändringen kommer bli en bred men grund och spelabar slingrande avvattningsyta mellan 17:e och 14:e fairway.

Vad gäller förbättring av greenområdena så är det en betydligt större operation både ekonomiskt och planeringsmässigt där vi mest troligt kommer starta ett projekt tillsammans med kommittéer och andra drivande medlemmar för att se vad det skulle innebära. Det kommer behövas både sponsring, bidragsansökningar, eget arbete och kapital för att dra runt ett sådant projekt och inte minst måste det vara en insats som ni medlemmar verkligen vill och något som ska diskuteras på ett årsmöte eller liknande. Men oavsett vart det landar så är den här första insatsen ett viktigt och nödvändigt steg på vägen att förbättra Puttoms spelytor.