Tidigare under säsongen gjordes det en gallringsplan och i den fanns även med att genomföra en planteringsplan.
Tore Gidlund och Martin Vedin påbörjade den i lätt snöfall söndag 13 november.