I lördags träffade medlemmar från bankommittén, styrelsen och personalen P-O Ljung för en genomgång av renoveringen av green 2 och övningsområdet. Planen är att behålla så mycket som möjligt av hur greenområdet är på tvåan idag men klart är att greenen kommer bli större, mot höger i spelriktningen. Den kommer också bli i tre olika, knappt märkbara, nivåer för att kunna få ut 7-8 bra flaggplaceringar. Bakom greenen mot outområdet så kommer det bli några böljande kullar för att rama in greenen på ett bättre sätt och samtidigt få lite bättre siktmärken.

 

 

Övningsområdet. En stor green kommer att byggas där det idag ligger massor upplagda, men med marginal mot vägen vid 14. Där kommer det skapas en övningsbunker, slagen kommer slås i riktningen från sjön mot Härbret. Runt hela greenen kommer det finnas ytor för närspelsträning från olika klipphöjder, från ruff till kortklippt fairway. Längsta inspelen man kommer kunna träna på mot greenen beräknas bli cirka 80 meter.Arbetet sätter igång den här veckan, först med övningsområdet sedan med hål 2. Under byggtiden spelas det på en provisorisk green på tvåan.

Information om projektet kommer komma löpande under projektets gång både på hemsidan och facebook.