IMG_1716Även arbetsveckan har alltså tidigarelagts till måndag-torsdag 5-8 maj.
Seniorkommittén kallar till ideellt arbete med start måndag 5 maj kl. 09.00.

”Seniors” i golfvärlden betyder ofta 50 år och äldre, men alla är välkomna att göra en insats för klubben.

Seniormötet flyttas också till onsdag 7 maj kl. 14.00 i klubbhuset.

Välkomna!