Hur tycker du årets test med framflyttade tees på 18 var? Svara på bankommitténs enkät som kommer ligga till grund för beslutet. Vid eventuell permanentning kommer riktiga tees att byggas. Ser du inte formuläret? Klicka här för att öppna det i ett nytt fönster.