På uppdrag av Ångermanlands Golfförbund inbjuder Sollefteå GK till

Skol-DM 2021, onsdag 8 september

Klasser:
Herrar Högstadiet 18 hål
Damer Högstadiet 18 hål
Herrar Gymnasiet 18 hål
Damer Gymnasiet 18 hål

Tävlingsform: Slagtävling utan handicap
A: Individuellt
B: Lagtävling med tre förhandsnominerade spelare per lag som ska vara mixade, d.v.s. innehålla en av motsatt kön.

Anmälan: På Min Golf senast måndag 6 september kl 12.00.

Anmälningsavgift: 150:- per spelare född år 2004 eller tidigare.
0:- per spelare född år 2005 eller senare.
Spelare om stryker sig efter anmälningstidens utgång blir debiterad avgiften. Efteranmälan får ske mot dubbel anmälningsavgift.

Antal deltagare: Det krävs minst fyra startande spelare, för att klassen ska godkännas. I lagtävlingarna krävs minst två deltagande lag.