Pga kraftig åska och skyfall blev starten en timme förskjuten.

Spelet är igång från kl. 09.00. Ni får alltså lägga till en timme på er ordinarie starttid.